L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 27 febrer 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

130 %
Ingressos pressupostats 114,53 M€
Ingressos executats 149,32 M€

Execució de despeses

120 %
Despeses pressupostades 114,53 M€
Despeses executades 137,6 M€

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria