L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 27 febrer 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

137 %
Ingressos pressupostats 103,97 M€
Ingressos executats 142,71 M€

Execució de despeses

125 %
Despeses pressupostades 103,97 M€
Despeses executades 130,68 M€

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria