L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 27 febrer 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

114 %
Ingressos pressupostats 100,18 M€
Ingressos executats 114,75 M€
El 2012 l'execució va ser del 137 %

Execució de despeses

112 %
Despeses pressupostades 100,18 M€
Despeses executades 112,7 M€
El 2012 l'execució va ser del 125 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria