L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 27 febrer 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

102 %
Ingressos pressupostats 135,71 M€
Ingressos executats 139,64 M€
El 2014 l'execució va ser del 104 %

Execució de despeses

99 %
Despeses pressupostades 135,71 M€
Despeses executades 135 M€
El 2014 l'execució va ser del 102 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria