L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 27 febrer 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

104 %
Ingressos pressupostats 107,6 M€
Ingressos executats 112,9 M€
El 2015 l'execució va ser del 102 %

Execució de despeses

100 %
Despeses pressupostades 107,6 M€
Despeses executades 108,12 M€
El 2015 l'execució va ser del 99 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria