Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

307,70 €

Pressupost inicial

32,83 M€

% execució

99,87 %
Despesa real són 32,79 M€

% sobre el total del press.

28,67 %

Mitjana despesa provincial

455.691,02 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,85% 607.158,49 €
Personal eventual 2,12% 696.305,71 €
Personal funcionari 45,28% 14,87 M€
Personal laboral 20,16% 6,62 M€
Incentius al rendiment 7,75% 2,55 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 22,84% 7,5 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.