Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

392,56 €

Pressupost inicial

41,89 M€

% execució

103,09 %
Ingrés real són 43,18 M€

% sobre el total del press.

36,57 %

Mitjana ingrés provincial

2,14 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 4,65% 1,95 M€
Impostos sobre el capital 83,42% 34,94 M€
Impost sobre activitats econòmiques 11,94% 5 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.