Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

299,32 €

Pressupost inicial

31,94 M€

% execució

105,31 %
Despesa real són 33,64 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

444.756,71 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,84% 588.826,36 €
Personal eventual 2,07% 659.869,58 €
Personal funcionari 43,82% 14 M€
Personal laboral 21,97% 7,02 M€
Incentius al rendiment 7,31% 2,33 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 22,99% 7,34 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.