Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

432,02 €

Pressupost inicial

46,32 M€

% execució

101,81 %
Ingrés real són 47,15 M€

% sobre el total del press.

44,55 %

Mitjana ingrés provincial

2,31 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 3,91% 1,81 M€
Impostos sobre el capital 85,60% 39,65 M€
Impost sobre activitats econòmiques 10,49% 4,86 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.