Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

429,12 €

Pressupost inicial

45,83 M€

% execució

103,72 %
Ingrés real són 47,53 M€

% sobre el total del press.

45,74 %

Mitjana ingrés provincial

2,41 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 3,66% 1,68 M€
Impostos sobre el capital 86,43% 39,61 M€
Impost sobre activitats econòmiques 9,92% 4,54 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.