Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

292,93 €

Pressupost inicial

30,75 M€

% execució

101,79 %
Despesa real són 31,3 M€

% sobre el total del press.

28,68 %

Mitjana despesa provincial

411.750,41 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 2,26% 695.215,05 €
Personal eventual 3,06% 939.331,18 €
Personal funcionari 42,89% 13,19 M€
Personal laboral 21,63% 6,65 M€
Altre personal 0,07% 20.800 €
Incentius al rendiment 7,13% 2,19 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 22,98% 7,06 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.