Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

306,61 €

Pressupost inicial

31,64 M€

% execució

101,66 %
Despesa real són 32,16 M€

% sobre el total del press.

23,31 %

Mitjana despesa provincial

408.264,43 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,92% 606.118,02 €
Personal eventual 2,81% 890.276,11 €
Personal funcionari 42,50% 13,45 M€
Personal laboral 22,50% 7,12 M€
Altre personal 0,07% 20.800 €
Incentius al rendiment 7,44% 2,35 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 22,77% 7,2 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.