Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

456,05 €

Pressupost inicial

47,25 M€

% execució

103,59 %
Ingrés real són 48,95 M€

% sobre el total del press.

43,92 %

Mitjana ingrés provincial

2,5 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 3,98% 1,88 M€
Impostos sobre el capital 90,22% 42,63 M€
Impost sobre activitats econòmiques 9,78% 4,62 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.