Impost sobre activitats econòmiques

Pressupost inicial / hab.

44,59 €

Pressupost inicial

4,62 M€

% execució

102,41 %
Ingrés real són 4,73 M€

% sobre el total del press.

4,29 %

Mitjana ingrés provincial

243.319,37 €

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre activitats econòmiques 100,00% 4,62 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.