Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

155,19 €

Pressupost inicial

16,56 M€

% execució

103,82 %
Despesa real són 17,19 M€

% sobre el total del press.

14,46 %

Mitjana despesa provincial

1,02 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 13,68% 2,27 M€
Recollida, gestió i tractament de residus 73,75% 12,21 M€
Cementiri i serveis funeraris. 0,30% 50.256 €
Enllumenat públic 12,26% 2,03 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 98,74% 16,35 M€
Inversions reals 0,95% 157.907 €
Transferències de capital 0,30% 50.256 €