Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

145,28 €

Pressupost inicial

15,5 M€

% execució

131,23 %
Despesa real són 20,35 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

903.552,88 €

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 15,41% 2,39 M€
Recollida, gestió i tractament de residus 39,64% 6,15 M€
Neteja viària 32,67% 5,06 M€
Cementiri i serveis funeraris. 0,26% 40.000 €
Enllumenat públic 12,02% 1,86 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 98,88% 15,33 M€
Inversions reals 0,87% 134.220,95 €
Transferències de capital 0,26% 40.000 €