Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

175,02 €

Pressupost inicial

18,06 M€

% execució

98,50 %
Despesa real són 17,79 M€

% sobre el total del press.

13,31 %

Mitjana despesa provincial

921.813,59 €

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 13,37% 2,42 M€
Recollida, gestió i tractament de residus 40,38% 7,29 M€
Neteja viària 34,98% 6,32 M€
Enllumenat públic 11,27% 2,04 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 100,00% 18,06 M€