Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

28,41 €

Pressupost inicial

3,05 M€

% execució

99,00 %
Despesa real són 3,02 M€

% sobre el total del press.

2,93 %

Mitjana despesa provincial

183.292,56 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 33,45% 1,02 M€
Parcs i jardins 64,47% 1,96 M€
Protecció i millora del medi ambient 2,08% 63.243,98 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 36,26% 1,1 M€
Despeses corrents en béns i serveis 53,97% 1,64 M€
Inversions reals 9,77% 297.460,44 €