Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

26,04 €

Pressupost inicial

2,73 M€

% execució

103,81 %
Despesa real són 2,84 M€

% sobre el total del press.

2,55 %

Mitjana despesa provincial

188.655,21 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 39,23% 1,07 M€
Parcs i jardins 59,39% 1,62 M€
Protecció i millora del medi ambient 1,39% 37.901,18 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,38% 1,08 M€
Despeses corrents en béns i serveis 60,62% 1,66 M€