Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

27,26 €

Pressupost inicial

2,81 M€

% execució

106,41 %
Despesa real són 2,99 M€

% sobre el total del press.

2,73 %

Mitjana despesa provincial

207.008,65 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 39,24% 1,1 M€
Parcs i jardins 59,40% 1,67 M€
Protecció i millora del medi ambient 1,36% 38.189,17 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,31% 1,16 M€
Despeses corrents en béns i serveis 58,69% 1,65 M€
Transferències corrents 0,00% 110 €