Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

349,45 €

Pressupost inicial

36,21 M€

% execució

94,88 %
Despesa real són 34,36 M€

% sobre el total del press.

33,65 %

Mitjana despesa provincial

221.410,65 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 3,17% 1,15 M€
Reparacions, manteniment i conservació 6,73% 2,44 M€
Material, subministraments i d'altres 78,68% 28,49 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,77% 280.170 €
Treballs fets per AP i altres entitats públiques 9,91% 3,59 M€
Treballs fets per institucions sense ànim de lucre 0,74% 266.585,87 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.