Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

12,79 €

Pressupost inicial

1,36 M€

% execució

97,75 %
Despesa real són 1,33 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

176.045,92 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 68,94% 940.672,48 €
Edificis i altres construccions 8,59% 117.228,07 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 11,83% 161.435,92 €
Elements de transport 9,71% 132.430 €
Equips per a processos d'informació 0,92% 12.500 €
Altre immobilitzat material 0,01% 150 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.