Despeses diverses

Pressupost inicial / hab.

20,28 €

Pressupost inicial

2,16 M€

% execució

58,13 %
Despesa real són 1,26 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

251.219,87 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Publicitat i propaganda 1,68% 36.358 €
Publicació en diaris oficials 0,25% 5.400 €
Reunions, conferències i cursos 0,04% 810 €
Activitats culturals i esportives 0,11% 2.295 €
Altres despeses diverses 97,93% 2,12 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.