Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

11,82 €

Pressupost inicial

1,23 M€

% execució

35,30 %
Despesa real són 432.466,27 €

% sobre el total del press.

1,14 %

Mitjana despesa provincial

61.325,79 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 99,84% 1,22 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 0,16% 2.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.