Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

236,81 €

Pressupost inicial

24,54 M€

% execució

94,60 %
Despesa real són 23,21 M€

% sobre el total del press.

22,80 %

Mitjana despesa provincial

918.539,53 €

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 23,80% 5,84 M€
Educació 36,03% 8,84 M€
Cultura 20,02% 4,91 M€
Esport 20,16% 4,95 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 12,30% 3,02 M€
Despeses corrents en béns i serveis 25,04% 6,14 M€
Transferències corrents 31,65% 7,76 M€
Inversions reals 10,43% 2,56 M€
Transferències de capital 20,58% 5,05 M€