Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

213,11 €

Pressupost inicial

21,98 M€

% execució

106,71 %
Despesa real són 23,45 M€

% sobre el total del press.

21,34 %

Mitjana despesa provincial

1 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 26,57% 5,84 M€
Educació 40,22% 8,84 M€
Cultura 21,93% 4,82 M€
Esport 11,27% 2,48 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 13,74% 3,02 M€
Despeses corrents en béns i serveis 27,96% 6,14 M€
Transferències corrents 35,33% 7,76 M€
Transferències de capital 22,97% 5,05 M€