Sanitat

Pressupost inicial / hab.

57,31 €

Pressupost inicial

6,12 M€

% execució

161,70 %
Despesa real són 9,89 M€

% sobre el total del press.

5,34 %

Mitjana despesa provincial

118.870,32 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 82,57% 5,05 M€
Accions públiques relatives a la salut 17,43% 1,07 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 6,53% 399.421,97 €
Despeses corrents en béns i serveis 7,61% 465.513,94 €
Transferències corrents 3,29% 201.160,77 €
Transferències de capital 82,57% 5,05 M€