Sanitat

Pressupost inicial / hab.

55,99 €

Pressupost inicial

5,98 M€

% execució

133,10 %
Despesa real són 7,96 M€

% sobre el total del press.

5,97 %

Mitjana despesa provincial

81.559,83 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 84,45% 5,05 M€
Accions públiques relatives a la salut 15,55% 929.890,39 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 6,14% 366.868,39 €
Despeses corrents en béns i serveis 7,61% 454.970 €
Transferències corrents 1,81% 108.052 €
Transferències de capital 84,45% 5,05 M€