Sanitat

Pressupost inicial / hab.

57,02 €

Pressupost inicial

5,99 M€

% execució

99,85 %
Despesa real són 5,98 M€

% sobre el total del press.

5,58 %

Mitjana despesa provincial

97.534,91 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 84,36% 5,05 M€
Accions públiques relatives a la salut 15,64% 936.273,61 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 5,80% 347.400,61 €
Despeses corrents en béns i serveis 8,03% 480.521 €
Transferències corrents 1,81% 108.352 €
Transferències de capital 84,36% 5,05 M€