Sanitat

Pressupost inicial / hab.

58,12 €

Pressupost inicial

6 M€

% execució

99,22 %
Despesa real són 5,95 M€

% sobre el total del press.

4,42 %

Mitjana despesa provincial

90.569,18 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció de la salubritat pública 15,82% 949.183,53 €
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 84,18% 5,05 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 5,87% 352.279,53 €
Despeses corrents en béns i serveis 8,15% 488.552 €
Transferències corrents 1,81% 108.352 €
Transferències de capital 84,18% 5,05 M€