T. prestació serveis públics carac. social i pref.

Pressupost inicial / hab.

0,54 €

Pressupost inicial

55.590,96 €

% execució

82,36 %
Ingrés real són 45.786,89 €

% sobre el total del press.

0,05 %

Mitjana ingrés provincial

81.496,39 €

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent, entenent per tals els inclosos a l'àrea de despesa 2 i 3 de la classificació per programes, afectin o beneficiïn de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies descrites en l'article anterior.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent 100,00% 55.590,96 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.