Esport

Pressupost inicial / hab.

29,32 €

Pressupost inicial

3,13 M€

% execució

115,30 %
Despesa real són 3,61 M€

% sobre el total del press.

2,73 %

Mitjana despesa provincial

285.010,67 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 33,16% 1,04 M€
Promoció i foment de l'esport 29,82% 933.103,74 €
Instal·lacions esportives 37,02% 1,16 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 1,63% 50.924,12 €
Despeses corrents en béns i serveis 22,35% 699.520,89 €
Transferències corrents 39,60% 1,24 M€
Inversions reals 4,04% 126.457,76 €
Transferències de capital 32,37% 1,01 M€