Esport

Pressupost inicial / hab.

24,42 €

Pressupost inicial

2,61 M€

% execució

151,92 %
Despesa real són 3,96 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

201.522,52 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 60,25% 1,57 M€
Promoció i foment de l'esport 35,80% 933.103 €
Instal·lacions esportives 3,95% 102.969 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 2,62% 68.396,25 €
Despeses corrents en béns i serveis 5,91% 154.084 €
Transferències corrents 91,46% 2,38 M€