Esport

Pressupost inicial / hab.

22,07 €

Pressupost inicial

2,36 M€

% execució

276,56 %
Despesa real són 6,52 M€

% sobre el total del press.

2,35 %

Mitjana despesa provincial

195.749,54 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 95,43% 2,25 M€
Promoció i foment de l'esport 4,57% 107.777 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 2,60% 61.358,57 €
Despeses corrents en béns i serveis 1,84% 43.320,28 €
Transferències corrents 95,56% 2,25 M€