Preus públics

Pressupost inicial / hab.

35,72 €

Pressupost inicial

3,75 M€

% execució

105,12 %
Ingrés real són 3,94 M€

% sobre el total del press.

3,50 %

Mitjana ingrés provincial

92.529,16 €

Sobre aquesta partida

Preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de la competència local. Ingressos percebuts com a contraprestació dels serveis prestats per les entitats locals o per la realització d'activitats de la seva competència, sempre que no concorrin les circumstàncies exigides per a la seva inclusió en l'article 31, «Taxes per prestació de serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Serveis assistencials 1,99% 74.583,48 €
Serveis educatius 23,90% 896.002,55 €
Altres preus públics 74,11% 2,78 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.