Esport

Pressupost inicial / hab.

22,87 €

Pressupost inicial

2,36 M€

% execució

116,44 %
Despesa real són 2,75 M€

% sobre el total del press.

1,74 %

Mitjana despesa provincial

234.980,98 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 93,10% 2,2 M€
Promoció i foment de l'esport 6,90% 162.777 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 2,82% 66.654,79 €
Despeses corrents en béns i serveis 3,16% 74.498,24 €
Transferències corrents 94,02% 2,22 M€