Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

201,51 €

Pressupost inicial

21,5 M€

% execució

119,01 %
Ingrés real són 25,59 M€

% sobre el total del press.

18,77 %

Mitjana ingrés provincial

1,25 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 78,87% 16,96 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,02% 5.000 €
De comunitats autònomes 19,65% 4,23 M€
D'entitats locals 0,91% 195.535,63 €
D'empreses privades 0,02% 5.010 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 10 €
De l'exterior 0,52% 112.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.