Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

193,97 €

Pressupost inicial

20,7 M€

% execució

113,18 %
Ingrés real són 23,43 M€

% sobre el total del press.

Mitjana ingrés provincial

1,24 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 79,09% 16,37 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,02% 5.000 €
De comunitats autònomes 19,51% 4,04 M€
D'entitats locals 1,36% 280.992,7 €
D'empreses privades 0,02% 5.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 10 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.