Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

203,03 €

Pressupost inicial

21,77 M€

% execució

105,02 %
Ingrés real són 22,86 M€

% sobre el total del press.

20,94 %

Mitjana ingrés provincial

1,14 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 83,31% 18,13 M€
De comunitats autònomes 15,51% 3,38 M€
D'entitats locals 1,18% 256.596,63 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 10 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.