Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

219,54 €

Pressupost inicial

23,04 M€

% execució

108,40 %
Ingrés real són 24,98 M€

% sobre el total del press.

21,49 %

Mitjana ingrés provincial

1,2 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 83,41% 19,22 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,79% 182.521,72 €
De comunitats autònomes 14,37% 3,31 M€
D'entitats locals 1,01% 232.450 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,42% 96.010 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.