Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

227,23 €

Pressupost inicial

23,45 M€

% execució

104,78 %
Ingrés real són 24,57 M€

% sobre el total del press.

17,28 %

Mitjana ingrés provincial

1,26 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 82,36% 19,31 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,78% 182.521,72 €
De comunitats autònomes 14,12% 3,31 M€
D'entitats locals 2,33% 546.933,07 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,41% 96.010 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.