Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

229,00 €

Pressupost inicial

23,73 M€

% execució

103,09 %
Ingrés real són 24,46 M€

% sobre el total del press.

22,05 %

Mitjana ingrés provincial

1,26 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 79,52% 18,87 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 1,61% 383.105,08 €
De comunitats autònomes 14,57% 3,46 M€
D'entitats locals 4,10% 973.727,93 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,19% 46.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.