Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

107,14 €

Pressupost inicial

11,1 M€

% execució

95,68 %
Despesa real són 10,62 M€

% sobre el total del press.

10,32 %

Mitjana despesa provincial

402.422,72 €

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 64,26% 7,13 M€
Transport públic 13,43% 1,49 M€
Infraestructures 1,14% 126.556,19 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 21,17% 2,35 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 9,48% 1,05 M€
Despeses corrents en béns i serveis 13,96% 1,55 M€
Transferències corrents 32,31% 3,59 M€
Inversions reals 4,00% 443.766,57 €
Transferències de capital 40,25% 4,47 M€