Actuacions de caràcter econòmic

Pressupost inicial / hab.

104,27 €

Pressupost inicial

10,75 M€

% execució

98,03 %
Despesa real són 10,54 M€

% sobre el total del press.

10,44 %

Mitjana despesa provincial

478.755,7 €

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 63,62% 6,84 M€
Transport públic 13,87% 1,49 M€
Infraestructures 0,71% 76.556,19 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 21,80% 2,34 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 9,79% 1,05 M€
Despeses corrents en béns i serveis 16,88% 1,81 M€
Transferències corrents 33,36% 3,59 M€
Transferències de capital 39,98% 4,3 M€