Participació en els tributs de l'Estat

Pressupost inicial / hab.

183,13 €

Pressupost inicial

19,22 M€

% execució

98,59 %
Ingrés real són 18,95 M€

% sobre el total del press.

17,93 %

Mitjana ingrés provincial

839.590,91 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les transferències a favor de les entitats locals corresponents a la participació en tributs de l'Estat de les entitats excloses del model de cessió d'impostos estatals, a la participació en el fons complementari de finançament establert per la llei reguladora de les hisendes locals a favor de les entitats locals incloses en l'esmentat model de cessió. Així mateix, es recolliran els imports reconeguts per l'administració general de l'estat a favor de les entitats locals en concepte de compensacions per beneficis fiscals en tributs locals concedits per normes estatals amb rang de llei.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
/presupuestos/partidas/420-10/2014/economic/I 98,05% 18,85 M€
/presupuestos/partidas/420-20/2014/economic/I 0,78% 150.000 €
/presupuestos/partidas/420-90/2014/economic/I 1,17% 224.930 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.