Transport públic

Pressupost inicial / hab.

17,69 €

Pressupost inicial

1,89 M€

% execució

106,53 %
Despesa real són 2,01 M€

% sobre el total del press.

1,65 %

Mitjana despesa provincial

196.641,63 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran les despeses a càrrec de les entitats locals destinats al manteniment, desenvolupament i finançament del servei de transport públic.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'han d'aplicar a aquesta política de despeses totes les d'inversió destinats a l'adquisició de mitjans de transport; i a la creació, millora i manteniment d'infraestructures, com estacions d'autobusos, ports, aeroports i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del transport 62,92% 1,19 M€
Infraestructures del transport 37,08% 700.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Transferències corrents 62,92% 1,19 M€
Transferències de capital 37,08% 700.000 €