Fons de cooperació local de Catalunya (FCLC)

Pressupost inicial / hab.

33,36 €

Pressupost inicial

3,46 M€

% execució

97,62 %
Ingrés real són 3,37 M€

% sobre el total del press.

3,21 %

Mitjana ingrés provincial

204.683,37 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran, si escau, els imports de la participació en tributs de les comunitats autònomes i els que portin causa de convenis subscrits amb aquestes per les entitats locals per finançar les seves obligacions corrents.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altres transferències incondicionades 17,88% 618.000 €
Tr. cor. per conv. subs. CA serv. soc. pol. igual. 63,36% 2,19 M€
/presupuestos/partidas/450-30/2016/economic/I 11,37% 393.000 €
/presupuestos/partidas/450-80/2016/economic/I 7,38% 255.172,27 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.