Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

62,03 €

Pressupost inicial

6,62 M€

% execució

17,90 %
Ingrés real són 1,18 M€

% sobre el total del press.

5,78 %

Mitjana ingrés provincial

162.608,47 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 6,04% 400.000 €
Rendes de béns immobles 1,66% 109.599 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 92,30% 6,11 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.