Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

1,31 €

Pressupost inicial

140.000 €

% execució

647,82 %
Ingrés real són 906.949,28 €

% sobre el total del press.

0,13 %

Mitjana ingrés provincial

100.742,98 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 35,71% 50.000 €
Rendes de béns immobles 57,14% 80.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 7,14% 10.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.