Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

16,76 €

Pressupost inicial

1,79 M€

% execució

663,97 %
Ingrés real són 11,89 M€

% sobre el total del press.

1,79 %

Mitjana ingrés provincial

104.900,53 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 89,39% 1,6 M€
Interessos de dipòsits 5,59% 100.000 €
Rendes de béns immobles 4,47% 80.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 0,56% 10.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.